Postępowanie w przedmiocie wykonania umów o świadczenie specjalistycznych usług

Nasza Kancelaria doradzała oraz reprezentowała Klienta z branży energetyki wiatrowej w sporze z dużą spółką z kapitałem zagranicznym. Przedmiotem sporu były roszczenia naszego Klienta wynikające z kilku umów zawartych z kontrahentem dotyczących świadczenia specjalistycznych usług w sektorze energetyki wiatrowej. Kluczową kwestią w przedmiotowej sprawie było wykazanie, że umowy zawarte przez naszego Klienta, pomimo wstrzymania ich realizacji, nadal obowiązywały i mogły stanowić podstawę roszczeń dochodzonych przez Klienta. Prawnicy Kancelarii przygotowali kompleksową strategię działania w powyższej sprawie, reprezentowali Klienta w postępowaniu sądowym oraz prowadzili negocjacje z drugą Stroną, w wyniku których została zawarta przez Strony ugoda satysfakcjonująca naszego Klienta, obejmująca także wcześniejsze rozliczenia Stron z uwzględnieniem także aspektów podatkowych.

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563