Audyt cen transferowych dla klienta wchodzącego w skład międzynarodowej grupy kapitałowej zarządzającej sieciami detalicznymi aptek

Dla naszego Klienta wchodzącego w skład międzynarodowej grupy kapitałowej, która skupia spółki zarządzające sieciami detalicznymi aptek i hurtowniami aptecznymi, przeprowadziliśmy audyt cen transferowych, którego zadaniem była identyfikacja ryzyk podatkowych w obszarze transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Audyt obejmował kompleksową weryfikację zagadnień związanych z transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi, w tym między innymi identyfikację podmiotów powiązanych, transakcji podlegających obowiązkowi opracowania dokumentacji cen transferowych oraz ocenę warunków na jakich przeprowadzone zostały transakcję z podmiotami powiązanymi. Audyt zakończył się raportem, który zawierał analizę transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, a także przedstawiał nieprawidłowości i ryzyka w przedmiocie realizowanych transakcji wraz ze wskazaniem możliwości ich wyeliminowania.

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563