Analiza sposobu opodatkowania transakcji VAT/PCC sprzedaży zabudowanej nieruchomości tzw. Audyt „pierwszego zasiedlenia”

Jeden z naszych Klientów był zainteresowany zakupem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami poprzemysłowymi. Na zakupionej nieruchomości miała zostać zrealizowana inwestycja deweloperska. Z uwagi na fakt, iż transakcje sprzedaży nieruchomości zabudowanych mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, albo w przypadku gdy zastosowanie ma zwolnienie, mogą być opodatkowane podatkiem PCC. Klient zwrócił się do naszej Kancelarii w celu zbadania sposobu opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości, gdyż powyższe ma istotne znaczenie dla prawidłowego rozliczenia transakcji oraz realizacji obowiązków podatkowych. Podczas audytu „pierwszego zasiedlenia” zweryfikowaliśmy sposób opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości. Po przeprowadzeniu audytu, Klient otrzymał raport który potwierdzał sposób opodatkowania. Dodatkowo udzieliliśmy Klientowi wsparcia transakcyjnego oraz pomocy w zakresie prawidłowego rozliczenia transakcji.

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563