Firma nie musi doliczać pit, kiedy zwraca handlowcom za hotel

CMS
Pracodawca powinien organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy. W przypadku tzw. pracowników mobilnych (np. przedstawicieli handlowych) optymalna organizacja pracy wymaga niekiedy od pracodawcy zorganizowania dla pracownika zakwaterowania. Istnieje jednak wątpliwość, czy zapewnienie pracownikowi noclegów nie spowoduje obowiązku opodatkowania nieodpłatnego świadczenia, które otrzymał pracownik. Co do zasady takie świadczenie nie powinno więc podlegać opodatkowaniu. Organy podatkowe nie prezentują jednolitego stanowiska w tym zakresie. Przykładowo zgodnie ze stanowiskiem MF wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 30 maja 2016 r. nr DD3.8222.2.62.2016.IMD w przypadku pracowników, którzy są oddelegowani do pracy, finansowanie noclegów, na czas wykonywania przez nich obowiązków służbowych powinno być traktowane jako przychód tychże pracowników ze stosunku pracy. Również na gruncie systemu ubezpieczeń społecznych istnieje ryzyko, że wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. (uchwała SN z dnia 10 października 2015 r. , sygn. akt III UZP 14/15).

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563